Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 08 2012

hairspray
2231 b557 390
Reposted fromdrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk
hairspray
2132 2d82 390
Reposted fromindonezja indonezja viainwigilatorka inwigilatorka
hairspray
Czasami człowieka łamią drobiazgi, wrażenia, do których wstyd się nieomal przyznać.
— "Zapałka na zakręcie"
Reposted fromNicTuPoMnie NicTuPoMnie viafoorman foorman
hairspray
hairspray
1439 2048 390
Reposted fromkarora karora
hairspray
4068 3e9f 390

nie móc, nie chcieć, a móc i chcieć

Reposted fromcaataleya caataleya
hairspray

Najłatwiej rozmawia się z nieznajomym. Najtrudniej z kimś, kogo chcemy poznać.

Reposted frombomdia bomdia viacaataleya caataleya
hairspray
Gdybyś nie znaczyła dla mnie tyle, byłoby mi obojętne, ile ja dla Ciebie znaczę.
— Glattauer Daniel - "Wróć do mnie"
Reposted fromnivea nivea
hairspray
-chętnie spróbowałbym tego z Tobą.
-czym jest 'to' ?
-przyszłością.
— Glattauer Daniel - "Wróć do mnie"
Reposted fromnivea nivea
hairspray
Pocałunek jest tym momentem, kiedy zawsze mimowolnie opuszczasz powieki ku dołowi delektując się smakiem, zapachem, bliskością. Jest jedną z tych chwil, których nie ogląda się z otwartymi oczami. To ten moment, kiedy patrzymy sercem. Tylko sercem... 
Reposted fromspontaniczna spontaniczna vianivea nivea
hairspray
jestem pijany. I jestem samotny. Duży błąd. Nigdy nie
łączyć tych stanów. Albo samotny, albo pijany, ale nigdy i to, i to jednocześnie.
Duży błąd. Wiesz, jesteś
jedyną. Jedyną, jedyną, jedyną, która... Trudno to wyrazić. Jestem już
troszkę wstawiony. Jesteś jedyną, która jest mi bliska, nawet kiedy nie
ma jej przy mnie. Ale coś Ci zdradzę. Zmuszałem się, tak bardzo się zmuszałem, nie
chciałem, żebyś mi się podobała. Nie chciałem. Ale jeszcze jedno
muszę Ci wyznać: wczoraj mi się śniłaś i widziałem Twoją prawdziwą
twarz. Biust jest mi obojętny, duży, mały, średni, wszystko jedno. Ale nie
Twoje oczy i nie Twoje usta. I nos. Sposób, w jaki na mnie patrzyłaś, do
mnie mówiłaś, pachniałaś. I każde słowo, które do mnie piszesz, jest
teraz Twoim zapachem i spojrzeniem i Twoimi ustami. Idę spać. Tylko
wyślę Ci maila i idę spać. Mam nadzieję, że trafię w odpowiedni klawisz.
Jesteś mi tak bliska, całuję Cię. A teraz idę spać. Gdzie ten klawisz?
— Glattauer Daniel - "Wróć do mnie"
Reposted fromnivea nivea viadrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk
hairspray
1395 a7b8 390
Reposted fromdrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk
hairspray
1395 a7b8 390
Reposted fromdrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk
hairspray
7564 5491 390
Reposted fromgivota givota viabialasmierc bialasmierc
hairspray
samotność jest przedsionkiem śmierci.
— kartka z kalendarza.
Reposted fromfallintotime fallintotime viaGunToRun GunToRun
hairspray
hairspray
hairspray
2591 6e08 390
hairspray

AMOR DELIRIA NERVOSA

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl